PDF: MERAČI PROTOKA (Ovalni zupčanici)

 

MERAČI PROTOKA - AM
 
 
PRIMENLJIVI DO MAKSIMALNOG VISKOZITETA OD 1.000.000 mPas (cP)
 
Visoka tačnost zbog konstrukcije sa ovalnim rotorom

Mearči tečnosti tipa M su merači sa pozitivnim pomeranjem što odgovara konstrukciji sa ovalnim rotorom. Oni su primenljivi za merenje od slabo do vrlo viskoznih materija.Ovi modeli pokrivaju opseg merača protoka od 0,01 do 1.200 l/min.

Merači su napravljeni od PPS (polifenil sulfida), aluminijuma i nerdjajućeg čelika i ostvaruju visoku tačnost od +/- 0,5%. Adaptiranjem ovalnih rotora i zaptivača, ALPHADYNAMIC M merači tečnosti zadovoljavaju široku lepezu primene.

M merači protoka se mogu primeniti do maksimalnog pritiska od 55 bar i maksimalne temperature 800C ili 120 0C, u zavisnosti od konstrukcionih materijala.
Lakoća u radu je obezbedjena pomoću multifunksionale tastature sa 7-cifrenim displejom sa tečnim kristalom.

Svi modeli su sa interfejs pojačivačem, pa M merači protoka mogu da se upotrebe i za regulaciju kod šaržnih procesa sa zadatom vrednošću, da aktiviraju magnetni ventil ili pumpu.

Karakteristike i prednosti

 • Opseg merenja od 0,01 do 1.250 l/min
 • Temperatura do 120 0C
 • Radni pritisak do 55 bar
 • Ovalni rotori od SS i PPS
 • Mali pad pritiska
 • Modularna konstrukcija, merna jedinica, pojačivač i digitalni displej odvojeni
 • Lak rad pomoću multifunkcionalne tastature
 • Lako očitavanje 7-cifrenog broja veličine 13mm na uredjaju sa tečnim kristalom
 • Očitavanje količine po jediničnoj operaciji, ukupan protok ili trenutni protok u minuti
 • Regulacija magnetnih ventila ili pumpe korišćenjem interfejs pojačivača
 • Upravljanje unapre zadatom vrednošću kod šaržnih procesa do 9999 litara po operaciji
 • Mogućnost direktnog ili daljinskog upravljanja
 • Displej u litrama, imperijalnim galonima ili US galonima
 • Zaštita IP 54
 • Prenosivi na pumpama ili sa fiksnim sistemom na instalacijama cevovoda
 • Zaštita od eksplozije prema EEXx ia IIC T6

 

 
 
 
 
 
 
<< iza
3 Eleftherias str 14564 Kifisia Industrial Park Greece
Tel: +30 210.4200338, +30 210.4200422 , +30 210.4200423 , +30 210.4200339,
Fax: (+30) 211.2686837

[email protected]

 
2008 @ Powered by external.gr