Distributeri
 

ALPHADYNAMIC Co prodaje svoje proizvode preko svojih zastupnika za prodaju u Francuskoj, Srbiji, Kipru, Pakistanu, Italiji, SAD, Rumuniji
Ako želite da kontaktirate sa našim lokalnim zastupnicima pošaljite email ili našoj direkciji

email:[email protected]
fax: +30 210 4200 423

 


 
 
 
 
 
 
 
3 Eleftherias str 14564 Kifisia Industrial Park Greece
Tel: +30 210.4200338, +30 210.4200422 , +30 210.4200423 , +30 210.4200339,
Fax: (+30) 211.2686837
[email protected]

 
2008 @ Powered by external.gr