PDF: ADB - DIJAFRAGMA PUMPE NA VAZDUH

 

ADB dijafragma pumpe na vazduh
 
 

ADB serije – Prednosti i tehničko izvodjenje
ADB i KJUBIK dijafragma pumpe su poznate po svojim visokim performansama, snazi i jačini što ih čini primenljivim za pumpanje fluida sa vrlo visokim viskozitetom, sve do 50.000 cP (na 20 0C) čak i kada su prisutne čvrste čestice.

Kapacitet suvog usisavanja sa razumnih usisnih visina kada pumpa nije potopljena, zajedno sa mogućnošću finog podešavanja brzine bez gubitka pritiska, protoka i napora, i mogućnost rada bez gubitaka ne uzrokuju nikakvo oštećenje i čini ove pumpe višestruko primenljivim.

Veliki izbor kompozitnih materijala dozvoljava Vam da odredite najveću hemijsku kompatibilnost sa fluidom i/ili okolinom zanemarujući temperaturni aspekt.

Njihova konstrukcija ih čini delimično primenljivim u ozbiljnim uslovima sa visokom vlažnošću ili u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX sertifikat).

 

Prednosti

 • Sanousisavanje
 • Pogon bezuljnim vazduhom
 • Fino podešavanje brzine pri održavanju visokog pritiska
 • Karakteristike zaštite od eksplozije (prema ATEX II 3G. Na zahtev Conduct II2G)
 • Moguće su i obrnute verzije
 • Podešavanje isporuke i napora
 • Rastavljiv menifold
 • Priključci za potiskivanje i usisavanje su mogući u tri varijante
 • Može da radi na suvo bez oštećenja
 • Nema elektro instalacije
 • Laka zamena komponenti
 • Jednostavno i lako održavanje
 • Conduct verzija za ATEX II 2G Eex c IIB T4 je takodje moguća

 

Opis

Dijafragma pumpe su sastavljene od koaksijalno centriranog kućišta pneumatskog motora, sa novom generacijom dijafragmi (Dugotrajan profil) fiksiranim na vratilu. Na dva kraja tela pumpi su loptaste slavine i odgovarajući vod za usisavanje i pražnjenje.

 • A = loptaste slavine
 • B = komora za usisavanje
 • C = dijafragme
 • D = ulazni menifold
 • E = izlazni menifold
 • F = pneumatski motor
BOXER dijafragma pumpe na vazduh

 

Koaksijalni pneumatski izmenjivači

Pneumatski izmenjivači koje je ALPHADINAMIC razvio i unapredio revolucionarno, patentirajući najpouzdaniji i najdugotrajniji sistem danas primenljiv, su srce pneumatskih dijafragma pumpi. Uredjaj je pneumatski neuravnotežen zahvaljujući povratnoj sprezi za sprečavanje zaustavljanja, koji obezbedjuje optimalni rad čak i u najkritičnijim uslovima.

 

Dijafragme

Dijafragme su deo na koje se najviše deluje i koje su pod naponima zbog procesa usisavanja i pumpanja, a za koje vreme one treba da budu otporne nahemijskuagresiju i temperaturu fluida. Dakle, proučavanje i izbor prave dijafragme igra važnu ulogu u produženju rada dijafragmi i utiče na cene investicije i održavanja. Zahvaljujući savremenom procesu konstruisanja, testovima na destrukciju i analiziranjem rezultata, ALPHADYNAMIC je razvio novu generaciju dijafragmi nazvavši ih DUGOTRAJNE što omogućava, zahvaljujući njihovom profilu i konstrukciji, veću radnu površinu i unapredjenu redistribuciju opterećenja što smanjuje napone u materijalu i dovodi ih do minimuma.

 

Tehnički podaci o BOXER dijafrgma pumpama

Model

ADB030

ADB050

ADB090

ADB100

ADB150

ADB220

ADB340

ADB650

ADB900

Usisni/potisni priključak (inč)

G ½

G ½

G 1

G 1

G 1

G 1 ¼

G 1 ½

G 2

G 3

Vazdušni priključak (inč)

G ¼

G ½

G ½

G ½

G ½

G ½

G ½

G ½

Maks. suvi usis (m) (*)

5

5

5

6

5

5

5

4

5

Maks. potis (m)

30

50

90

100

150

220

340

650

850

Maks. napor (m)

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Maks. pritisak napojnog vazduha (bar)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Maks. prečnik čestica koje prolaze mm

2

3

4

4

4

5

6

8

10

Neto težina PP (kg)

1.6

3,6

5,5

---

7,5

12

16

54

56

Neto težina ECTFE (kg)

1.9

4,2

7

---

9

14

20

---

---

Neto težina Al (kg)

---

4,2

---

6,5

---

16

---

---

---

Neto težina AISI 316 (kg)

---

6,5

10,5

---

---

21

---

---

---

Neto težina PVDF (kg)

---

---

---

---

---

---

---

65

67

Materijali

PP PVDF Alu Aisi 316

PP PVDF Alu Aisi 316

PP PVDF Aisi 316

Al

PP PVDF

PP PVDF Alu Aisi 316

PP PVDF

PP PVDF

PP PVDF

 

ATEX saglasnost

ALPHADYNAMIC je dostavio dokumentaciju kod TUV NORD da potvrdjuje ATEX usaglašenost u skaldu sa 94/9/CEE direktivom za BOXER i CUBIC pneumatske membranske pumpe i za EQUAFLUX automatske pulzacione dampere, kao što je opisano u sledećoj tabeli.

Oni se proizvode u u STANDARD verziji, klasa II 3/3GD c IIB T 135°C ili, prema zahtevu i sa odgovarajućom kombinacijom, u CONDUCT verziji, klasa II 2/2G c IIB T 135°C. Korisnik je odgovoran da klasifikuje zonu korišćenja; proizvodjač komponente mora da identifikuje i odredi kategoriju po kojoj relevantnoj sertifikovanoj klasi mora oprema da se proizvede.

Korisnik je odgovoran za klasifikaciju oblasti primene,
dok je za identifikaciju kategorije opreme odgovoran proizvodjač


 

Sertifikacija ATEX saglasnosti prema  94/9/CEE propisima

SERIJE PROIZVODA

OPIS

KLASA SERTIFIKACIJE

STANDARD verzija:
MINI
ADB BOXER
ADPD

Proizvedeno u neprovodljivoj plastici i/ili sa neprovodljivim centralnim telom ili od metala sa neprovodljivim centralnim telom

   II 3/3G c IIB   
T 135°C
ATEX              (za zonu 2)

CONDUCT verzija:
MINI
ADB BOXER
ADPD

Proizvedeno sa telima i/ili cevnim priključcima od provodljivih plastičnih materijala (PP + ugljenična vlakna, ECTFE/PVDF + ugljenična vlakna) i metalnih materijala (aluminijum, nerdjajući čelik)

ATEXII 2/2GD c IIB T 135°C
(za zonu 1)


Simbol sigurnosti je u skladu sa DIN 40012 standardom, Dodatak A

II 2/2 GD: Površina opreme se koristi u prostoru u kome se gasovi, pare, magle ili oblaci zapaljivog praha u vazduhu mogu povremeno pojaviti tokom normalnog rada (EN 1127-1 paragraf 6.3), u zatvorenom ili otvorenom prostoru.

II 3/3 GD: Površina opreme se koristi u prostoru u kome se gasovi, pare, magle ili oblaci zapaljivog praha u vazduhu mogu iznenada pojaviti tokom normalnog rada, u zatvorenom ili otvorenom prostoru ili mogu da se jave u retkim prilikama i za kratko vreme.

c: Oprema zaštičena konstrukcionom sigurnošću (EN 13463-5).

T 135°: Dozvoljena temperaturna klasa. Korisnik treba da procesira fluide u skladu sa temperaturama koje odgovaraju ovoj klasifikaciji uzimajući u obzir uputstva i dispoziciju koji su propisani. Korisnik takodje mora da uzme u obzir temperature zapaljenja gasova, para, magli ili oblaka zapaljivog praha koji mogu biti prisutni u vazduhu na mestu korišćenja.

IIB: Isključivanje sledećih proizvoda: Vodonik, acetilen, ugljendisulfid


 

 
 
 
 
 
 
<< iza
3 Eleftherias str 14564 Kifisia Industrial Park Greece
Tel: +30 210.4200338, +30 210.4200422 , +30 210.4200423 , +30 210.4200339,
Fax: (+30) 211.2686837

[email protected]

 
2008 @ Powered by external.gr